Quy trình trồng Khoai lang Nhật

Quy trình trồng Khoai lang Nhật

Tên tiếng anh : Japanese sweet potato, giống được nhập khẩu từ Nhật Bản

Tên tiếng anh : Japanese sweet potato, giống được nhập khẩu từ Nhật bản
Tên khao học : Ipomoea batatas
Tên giống : Beniazuma


I ĐẶC ĐIỂM
Thời gian thu hoạch Mùa mưa : 4 tháng
Mùa khô : 4,5 tháng


II CHUẨN BỊ GIỐNG
Cắt dây dài khoảng 30 cm-35 cm, đảm bảo có 5 mắt trở lên. Khi cây mẹ được 2,5-3 tháng thì cắt dây là tốt nhất, không lấy những dây có rễ nhiều, dây non.

III CHUẨN BỊ ĐẤT
- Vôi 1500 -> 2000 kg
- Cày đât, đánh đất, phải đảm bảo tầng đất canh tác sâu ít nhất 30-40 cm, nhặt sạch cây rễ. 
- Bón phân lót trước khi đánh đất
- Bón lót 
Lân Vi sinh = 2000 kg /ha, Super lân = 600 kg/ha
NPK (16-16-8) = 200 kg/ha, KCl = 200 kg/ha, 
SA = 150 kg/ha
-- Dùng Vi Mokarp xử lý đất trưôc khi trồng 30-40 kg/ha
- Lên luống phải đảm bảo : Mùa mưa Luống rộng 85 cm, cao 35 cm.
Mùa khô Luống rộng 75 cm, cao 30 cm.

V CÁCH TRỒNG 
- Trồng sâu 7-10 cm sao cho 3-4 đốt nằm trong đất
- Không để đỉnh luống quá nhọn 
- Khoảng cách : Mùa mưa : Hàng cách hàng 85 cm
Cây cách cây 25 cm
Mùa khô : Hàng cách hàng 75cm
Cây cách cây 26cm-27cm
- Mật độ : Mùa khô : 50.000 dây/ha

VI CHĂM SÓC
- -Làm cỏ : xới xáo phá váng sau 15-20 ngày kể từ khi trồng
Bón thúc lần 1 - Sau trồng 45-50 ngày
-Lượng phân bón 
NPK (16-16-8) : 100 kg/ha
KCl : 75 kg/ha
Bón thúc trước khi vun
- Sau trồng 45 ngày tiến hành nhổ cỏ gốc, nhấc dây, lấp phân.

Bón thúc lần 2 : Sau trồng 60 –70 ngày 
-Lượng phân bón 
NPK : 100 kg/ha
KCl : 75 kg/ha
DAP : 75 kg/ha

- SAU TRỒNG 60-70 NGÀY TIẾN HÀNH NHỔ CỎ GỐC, NHẤC DÂY, KÉO ĐẤT VUN LUỐNG , ĐỒNG THƠI ĐẶT BẪY DIỆT BỌ HÀ, TÙY THEO VỊ TRÍ MÀ BỐ TRÍ BẪY CHO PHÙ HỢP, KHOẢNG CÁCH 50 MÉT MỘT BẪY

VII QUY TRÌNH TƯỚI NƯỚC 
- lúc mới trồng cần tưới liên tục mỗi ngày 1 lần với lượng nước là 60m3/ha liên tục trong 15 ngày .
- khi cây bén rễ đến lúc thu hoạch tưới 2-3 ngày /1 lần vơi lượng nước là 60 m3 / ha / ngày.

VIII THU HOẠCH
-Khi gần đến ngày thu hoạch phải kiểm tra thường xuyên để tổ chức thu hoạch kịp thời, tránh sâu bệnh, đăc biệt l bọ h ph hoại ảnh hưởng đến năng suất khoai
-Khoai lang Nhật dễ bị thối nên hạn chế đưa khoai lang ướt về kho, làm nhẹ tay không để bị trầy xước. Không được để khoai bị phơi nắng vi nếu bị phơi nắng củ sẽ bị cháy nắng dẫn đến thối trong quá trình vận chuyển.
-Quy cách : Loại I : Trọng lượng 70 – 450 gr, không sâu bệnh, vỏ không bị tray xước, 
-quy cách lọai 2 như loại một nhưng cho phép trầy vỏ tối đa 5 %. 
-loại 3: củ bị trầy vỏ >= 5%, củ bị gảy trong quá trình thu hoạch, củ có trọng lượng <= 80 gr, và >= 450 gr.
Trên đây là quy trình có tính chất tham khảo, tùy vào điều kiện đất đai và khí hậu của từng vùng mà điều chỉnh cho thích hợp.


Nguyễn Duy Đa


Bài viết liên quan