Địa chỉ:
Quốc lộ 27 - Thôn An Tĩnh - Xã Liên Hiệp - Huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại:
(+84) 0263 3664 229
(+84) 0263 3664 232

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới